Egzamin CA-125: do czego służy i jakie wartości

Badanie CA 125 jest szeroko stosowane do sprawdzania ryzyka wystąpienia niektórych chorób, takich jak na przykład rak jajnika, endometrioza lub torbiel jajnika. Ten test jest wykonywany na podstawie analizy próbki krwi, w której mierzone jest stężenie białka CA 125, które jest zwykle wysokie w raku jajnika, co jest uważane za marker tego typu raka.

Chociaż stężenie CA 125 w niektórych sytuacjach przekracza 35 U / ml, nie oznacza to, że jest to jedyne narzędzie diagnostyczne, wymagające dalszych badań, aby dojść do wniosku diagnostycznego. Mimo to test ten można wykorzystać do oceny ryzyka wystąpienia raka macicy lub jajnika u kobiety, na przykład, ponieważ kobiety z wysokimi wartościami CA-125 są na ogół bardziej narażone na tego typu nowotwory. Zobacz główne objawy raka jajnika i endometriozy.

Egzamin CA-125: do czego służy i jakie wartości

Po co to jest

Lekarz zleca wykonanie badania CA 125 przede wszystkim w celu ułatwienia diagnozy raka jajnika oraz monitorowania rozwoju i odpowiedzi na leczenie.

Ponadto ten test może być wymagany w celu wykrycia raka jajnika, endometriozy, zapalenia trzustki, choroby zapalnej miednicy mniejszej, marskości wątroby i torbieli jajnika, wraz z innymi badaniami, ponieważ stężenie tego białka we krwi jest również wysokie w takich sytuacjach.

Jak wygląda egzamin

Badanie CA-125 jest zwykle wykonywane z małej próbki krwi pobranej strzykawką, tak jak w przypadku każdego badania krwi, która jest następnie wysyłana do laboratorium w celu analizy. Ten test można również wykonać, analizując płyn w klatce piersiowej lub jamie brzusznej.

Do wykonania egzaminu nie jest potrzebny post, a wynik jest zwykle podawany po 1 dniu w zależności od laboratorium, w którym jest wykonywany.

Jaki może być zmieniony wynik

Normalna wartość CA 125 we krwi wynosi do 35 U / ml, wartości powyżej uznawanych za zmienione i, w większości przypadków, wskazujące na raka jajnika lub endometriozę, a lekarz powinien zażądać innych badań w celu ustalenia ostatecznej diagnozy.

Ponadto, gdy test służy do oceny leczenia raka, spadek wartości zwykle wskazuje, że leczenie jest skuteczne. Z drugiej strony, gdy następuje wzrost stężenia białka we krwi, może to oznaczać, że leczenie jest nieskuteczne, konieczne do zmiany podejścia terapeutycznego, a nawet do wskazania na przerzuty.

Dowiedz się o innych testach, które pomagają zidentyfikować różne rodzaje raka.