Hemoglobina w moczu: główne przyczyny i sposób identyfikacji

Obecność hemoglobiny w moczu, naukowo nazywana hemoglobinurią, występuje, gdy czerwone krwinki, które są elementami krwi, ulegają zniszczeniu, a jeden z jej składników, hemoglobina, jest wydalana z moczem, nadając jej czerwonawy i przezroczysty kolor.

Jednak obecność hemoglobiny w moczu nie zawsze powoduje objawy i jest wykrywana tylko przez badanie chemiczne za pomocą paska odczynnikowego lub badanie mikroskopowe i powinna być jak najszybciej leczona przez urologa.

Hemoglobina w moczu może pojawić się u dzieci, dorosłych, a nawet w ciąży, z powodu infekcji nerek, obecności kamieni nerkowych lub poważnych chorób nerek, takich jak na przykład odmiedniczkowe zapalenie nerek lub rak. Czasami, w tym samym czasie, co hemoglobinuria, pojawia się krwiomocz, czyli krwawy mocz i konieczne jest udanie się do lekarza w celu przeanalizowania przyczyny. Dowiedz się o krwawym moczu. 

Hemoglobina w moczu: główne przyczyny i sposób identyfikacji

Przyczyny hemoglobiny w moczu

W normalnym teście moczu w moczu nie powinna być stwierdzona hemoglobina. Jednak hemoglobina może powstać w wyniku niektórych sytuacji, takich jak:

  • Problemy z nerkami, takie jak ostre zapalenie nerek lub odmiedniczkowe zapalenie nerek;
  • Poważne oparzenia;
  • Rak nerki;
  • Malaria;
  • Reakcja poprzetoczeniowa;
  • Gruźlica dróg moczowych;
  • Anemia sierpowata;
  • Intensywna aktywność fizyczna;
  • Miesiączka;
  • Zespół hemolityczno-mocznicowy.

Ponadto obecność hemoglobiny w moczu może być spowodowana nadmiernym zimnem lub nocną napadową hemoglobinurią, która jest rzadkim rodzajem niedokrwistości hemolitycznej, w której dochodzi do zmian w błonie czerwonych krwinek, co skutkuje jej zniszczeniem i obecnością składników krwinek czerwonych. w moczu. Dowiedz się więcej o napadowej nocnej hemoglobinurii.

Jak zidentyfikować

Hemoglobina w moczu jest dodatnia, gdy po teście chemicznym z paskiem odczynnikowym pojawiają się na pasku znaki, ślady lub krzyżyki, a ujemna, gdy nie ma zmian.

Ogólnie rzecz biorąc, im więcej kresek lub krzyżyków na pasku, tym większa ilość krwi w moczu. Zawsze jednak konieczne jest przeczytanie instrukcji na opakowaniu paska odczynnika, ponieważ analiza wyników zależy od laboratorium paskowego.

Oprócz testu paskowego można również przeprowadzić badanie mikroskopowe, poprzez sedymentkopię, która wykrywa ilość obecnej krwi. W takim przypadku uważa się za normalne posiadanie mniej niż 3 do 5 czerwonych krwinek na pole lub mniej niż 10 000 komórek na ml. Oto, jak zrozumieć test moczu.

Główne oznaki i objawy

Hemoglobinuria nie zawsze powoduje objawy, jednak mogą wystąpić zmiany w moczu, takie jak czerwony i przezroczysty mocz. W ciężkich przypadkach, ze względu na utratę dużej ilości hemoglobiny odpowiedzialnej za transport tlenu i składników odżywczych, może powodować łatwe zmęczenie, znużenie, bladość, a nawet anemię.

Jak leczyć hemoglobinę w moczu

Leczenie hemoglobiny w moczu zależy od przyczyny i powinno być prowadzone przez urologa. Podczas leczenia może być konieczne zastosowanie leków, takich jak antybiotyki lub leki przeciw niedokrwistości lub założenie cewnika do pęcherza moczowego.